Tarih ve Toplum

TARİH VE TOPLUM D. MEHMET DOĞAN

Tarih ve Toplum’da tarihçe hemen her dönemde örneklerle desteklenmeye gayret edilmiş, böylece okuyucunun meseleye yakın teması kuru metin sıkıcılığından kurtarılmaya çalışılmıştır. Kitabın netice kısmı «Tarih ve Toplum» başlıklı bir yaklaşım denemesi olarak hazırlanmış ve 21. asrın eşiğinde toplumumuzun yeniden şekillenişi ile ilgili ipuçları araştırılmış, konunun genel çerçeveye oturtulmasına çalışılmıştır. «Tarih ve Toplum» yalnızca yazarın çabasıyla ortaya konulmuş bir kitap değildir. İlk halinden son haline kadar çok sayıda şahsın sözlü ya da yazılı emeğinin neticesidir. Bu isimlerin hepsinin burada zikredilmesi yer ve hafızayla ilgili yetersizliklerden ötürü mümkün olamamaktadır. Ancak, bu kitabın iptidai halinden bu haline gelmesi için uyarıcı fikirleri, teşviki ile en önemli paya sahip olan kardeşlerime teşekkürü borç bilirim. Bu kitap, bu kardeşlerimin eseridir. Bütün hataları ise onu kaleme alan yazara aittir. (1977)

FİYAT 40 TL YAYIN TARİHİ MART 2019 ISBN 978-605-4653-20-1 BASKI SAYISI 5 SAYFA SAYISI 384 CİLT TİPİ KARTON KAPAK - CİLTLİ BOYUT 13.5 x 21.5 cm