Yakın Çevreme İlişkin Hâtıralarım

YAKIN ÇEVREME İLİŞKİN HÂTIRALARIMMUSTAFA ÇETİN BAYDAR

“Nicedir ol hikâyet?” diye başlayan masalımsı serüvenleri anlatanlar da dinleyenler de giderek azalıyor. Şimdinin dünyalarını, dudakla kalp arasına mevzilenmiş “kalemler” inşâ ediyorlar. Kalemi elime aldığım yıllarda, benim lakaplarımdan birinin de “hekat uşağı” olduğunu söylemekle yetineyim. Bu lakap bana, uçuk projelerimden bî-zar olanların hediyesidir. Hayâl ve hakikat ufuklarında koşup duran bir tabiatım var. Kalem, benim dünyama masaldan sonra atılmış ikinci düğümdür. Kırk yıllık yazarlık serüvenimi dinlerken sıkça masalımsı unsurlarla karşılaşacağınızı, bu sebeple peşinen haber veriyorum.

FİYAT 20 TL YAYIN TARİHİ OCAK 2017 ISBN 978-605-4653-15-7 BASKI SAYISI 1 SAYFA SAYISI 144 CİLT TİPİ KARTON KAPAK - CİLTLİ BOYUT 13.5 x 21.5 cm